Titel

LISWOOD & TACHE - BRAND BUILDERS

Browsbox is een product van Liswood & Tache. 80% van uw website kan hier mee gebouwd worden. Daarnaast laat het systeem toe om makkelijk koppelingen te leggen met bestaande bedrijfssoftware, zoals product databases, crm systemen, erp, enz... Zo moet u niet alles op twee plaatsen gaan ingeven en onderhouden.